تبلیغات
جهاد اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
دغدغه ای بنام اقتصاد مقاومتی


اقتصاد مقاومتی واژه و مفهومی است که مقام معظم رهبری با طرح آن، بهترین راه حل عبور از شرایط موجود را عملی کردن اقتصاد مقاومتی دانستند.
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلانی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.
و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت وکوشش  در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.
در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.
مقام معظم رهبری دوازده مولفه را برای اقتصاد مقاومتی بیان کردند:
تقویت روحیه کار و تولید
اصلاح الگوی مصرف
حمایت از سرمایه و تولید ملی
استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی
حرکت برنامه ریزی شده
مبارزه با مفسد اقتصادی
مردمیر کردن اقتصاد
کاهش وابستگی به منابع زیر زمینی
مدیریت درست منابع نالی
تقویت روحیه خود باوری
استفاده حداکثری از زمان
توسعه اقتصاد دانش بنیان
یقینا در درست از هر یک از این مفاهیم نیازمند مطالعه، اندیشه و گفتگو است.طبقه بندی: اقتصاد مقاومتی،
برچسب ها: دغدغه ای بنام اقتصاد مقاومتی، دوازده مولفه را برای اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری،

(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('