تبلیغات
جهاد اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
نسبت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در گفتار امام خامنه ای

شرکت های دانش بنیان در تحقق افتصاد مقاومتی از جمله مسائل و مباحثی است که پس از فرمایش های امام خامنه ای مورد تأیید و توجه اقتصاددانان و محققان و مسئولان جامعه قرار گرفته است.

در واقع، جایگاه برجسته شرکت های دانش بنیان در تحولات و تغییرات اقتصادی امری است فراموش شده که بیانات امام خامنه ای جانی دوباره به این شرکت ها داد و موجب...

شرکت های دانش بنیان در تحقق افتصاد مقاومتی از جمله مسائل و مباحثی است که پس از فرمایش های امام خامنه ای مورد تأیید و توجه اقتصاددانان و محققان و مسئولان جامعه قرار گرفته است.

در واقع، جایگاه برجسته شرکت های دانش بنیان در تحولات و تغییرات اقتصادی امری است فراموش شده که بیانات امام خامنه ای جانی دوباره به این شرکت ها داد و موجب اهمیت و توجه به این شرکت ها شد.

از نگاه امام خامنه ای،«شرکت های دانش بنیان از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.»[1] با توجه به این رویکرد، می توان جایگاه این شرکت ها را در تحقق اقتصاد مقاومتی تحلیل کرد.

رابطه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق شرکت های دانش بنیان استحکام خواهد یافت. این شرکت ها هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی کارا نقش و کاربرد دارند. حمایت از شرکت های دانش بنیان موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی خواهد شد؛ این
یافته ها می تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی استفاده شود.امروزه، با پیشرفت علوم بشریِ، کاربرد دانش در زندگی انسان در همه ی عرصه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی افزایش یافته و اقتصاد مبتنی بر علم و دانش و شرکت های دانش بنیان در عرصه ی اقتصادی اهمیت بسیار بالایی یافته است. با توجه به سخنان امام خامنه ای که فرمودند:«اکنون، رشد اقتصادی حقیقی در گرد تولید ثروت از طریق دانش و علم است»[2]،بنابراین با سرمایه گذاری و حمایت از شرکت های دانش بنیان
می توان به ثروت و منابع مالی دست یافت.

اقتصاد در دنیای امروز به سوی دانش جدید و فن آوری روز و تکنولوژی جریان دارد و می باید در جهت تحکیم اقتصاد مبتنی بر علم و دانش تلاش کرد؛ از این رﻩیافت می توان به جایگاه شرکت های دانش بنیان در اولید علم و دانش
پی برد.

امام خامنه ای در این باب می فرمایند:«اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه ی کمی و کیفی آن ها حمایت شود، به واسطه ی ثروت آفرینی از طریق علم اقتصاد کشود به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.»[3] البته برای تحقق این اهداف موانع و ضعف هایی وجود دارد از جمله اینکه می باید تحولات علوم و دانش علاوه بر پیکره ی اقتصادی در همه ی عرصه ی های جامعه اعمال شود و در داخل مسائل و پدیده هایاقتصادی نیز تا حد امکان روند و ارتباط رویدادها و جریان های اقتصادی را علمی کرد.

امام خامنه ای نیز در سخنان خود به این مسائل اشاره و خاطرنشان کردند:«سیستم های سنتی و قدیمی اعتبارسنجی از طرف بانک ها و مؤسسات پولی و نبود بیمه های خاص به منظور حمایت از خطر پذیری شرکت های دانش بنیان از جمله ضعف هاست.»[4]

از آن جایی که برای حل هر مسئله ای راهکاری نیز وجود دارد، برای رفع نقاط ضعف این شرکت ها نیز می توان راهکار هایی بیان داشت. امام خامنه ای برای حل این مشکل چنین بیان داشته اند:«دستگاه های دولتی باید با رصد اختراعات و شناسایی نخبگان فکری و حمایت از آن ها زمینه ی ایجاد شرکت های دانش بنیان جدید را به وجود آورند.»[5] همچنین، ایشان اذعان داشتند که می باید مانع سرمایه گذاری برخی کشور های خارجی برای شناسایی و جذب استعداد های داخلی شد.همان طور که امام خامنه ای بیان داشتند :«یکی از مسائلی که در زمینه ی شرکت های دانش بنیان وجود دارد اجرایی نشدن قانون حمایت از این شرکت هاست که آیین نامه ی اجرایی آن باید هرچه زودتر ابلاغ شود.»[6]

وضع این قانون می تواند سیاست ها و تصمیم گیری های نهاد های دولتی را برای حمایت از این شرکت ها فراهم سازد. در کنار این مسئله، می توان با تشکیل بانک اطلاعات و تقویت بخش خصوصی جایگاه شرکت های دانش بنیان را در جامعه وسعت داد.

 

منبع: مجله ذکر، شماره 741.دیدار جمعی از پژوهش گران و مسئولان شرکت های دانش بنیان با امام خامنه ای، 8/5/1391.

2.همان

3.همان

4.همان

5.همان

6.همان
طبقه بندی: فرهنگی، اقتصاد مقاومتی،

(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('