تبلیغات
جهاد اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
همه می دانیم اما.....

گرانی بی داد می کند ... می دانم
اما این را هم می دانم
که گنج ها را پشت رنج ها پنهان کرده اند
من به آینده ایران اسلامی و اهالی ناب سرزمینم امیدوار هستم
و صبورانه چشم براه خبر های خوش فردا خواهم ماند
طبقه بندی: فرهنگی، اقتصاد مقاومتی،

(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('